Breaking News

Vállakozás megszüntetése debreceni ügyvéd segítségével

Sok magyar vállalkozás megszüntetése, különféle okoknál fogva válhat indokolttá. Számtalan esetben fordulhatnak rosszra a dolgok, amikor olyan nagy mértékben megváltoztak a körülmények, vagy kiderül, hogy a cég a gyakorlatban nem működne olyan nyereségesen, esetleg kifejezetten veszteséges lenne, ilyenkor nem érdemes azt tovább működtetni. Lehetnek személyes okok is a háttérben, mondjuk a cégalapító karrierje más irányba viszi, ezért inkább máshol tevékenykedik tovább. Nyilván az leggyakoribb, hogy egy vállalkozás annyira sok adósságot halmozott fel, hogy működése gazdaságilag már nem fenntartható reálisan. Ilyenkor a cég megszüntetése bonyolult és hosszadalmas, akár keservesnek is tűnhet, de ha helyesen választjuk meg a megfelelő ügyvédet, akkor minden rendben mehet. A legjobb választás Dr. Gőz Péter ügyvéd Debrecen központi részén lévő irodája, amely kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik a felszámolások és a végelszámolások elvégzésében és persze a csődeljárásokban is.

A vállalkozás megszüntetése akkor hajtható végre végelszámolással, ha a cégnek nincs tartozása egyetlen harmadik fél felé, mindemellett a fizetésképtelenség sem áll fenn, és a vállalkozásra vonatkozón nincs olyan jogszabály, amely kizárja ezt a lehetőséget. Ez akkor lehet okos választás, ha már egyáltalán nem képvisel egyáltalán értéket a cég számunkra.

A cég megszüntetése végelszámolás útján úgy történik, hogy a gazdasági társaság döntéshozó szerve, ami általában az igazgatótanács, vagy a taggyűlés hivatalos határozatot hoz, hogy megszűnteti tevékenységét. Persze számtalan olyan esetettel is találkozhatunk, amikor kényszer-végelszámolásra, vagyis felszámolásra kerül sor, ilyenkor a cégbíróság hoz határozatot, úgynevezett törvényességi felügyeleti eljárás keretében.

Végelszámolásnál, minden esetben a vállalkozás jogutód nélkül szűnik meg. A cég vagyona ilyenkor, azokra száll át, akik a törlés időpontjában a cég bejegyzett tulajdonosai voltak.

Az egyszerűsített végelszámolás, mint azt a neve is tükrözi, a hagyományos végelszámolásnál kevesebb lépést igénylő eljárás. Ilyenkor azonban figyelni kell arra, hogy nem az összes típusú vállalkozás megszüntetéséhez lehet ezt a módot választani. Ugyanis, ez csak olyan gazdasági társaságoknál lehetséges, amelyekhez nem kapcsolódik jogi személyiség, ez azonban csak két ritkább cégtípus, nevesül a bt., vagyis a betéti társaság és a kkt., vagyis a közkereseti társaság. Az egyszerűsített végelszámolás egyértelműen legfontosabb feltétele, hogy a végelszámolás kezdő időpontjától számított  5 hónapon belül, vagyis 150 napon belül, be kell fejezni a végelszámolást. Ahogyan az a hagyományos végelszámolás esetében megszokott, az egyszerűsített eljárásra egyaránt igaz, hogy a cég akkor szűnik csak ténylegesen meg hivatalosan, amikor az törlésre kerül a cégjegyzékből. Ez a cégbíróságnak kell elvégezni, ilyenkor ez a cég irat benyújtása és az adóhatósági értesítés alapján történik.

Egy másik mód a  megszüntetésére, ha az adott cég egy másik gazdasági társaság részeként folytatja tovább a tevékenység. Amennyiben a cég tulajdonosa ezt a lehetőséget választja, akkor a másik cég a   megszűnt vállalkozás jogutódjává válik. Ez azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy meghatározott pénzeszközök és vagyontárgyak, illetve tartozások és persze követelések is átszállnak a meghatározott jogutódra.

Ilyen esetekben kétféle lehetőség áll rendelkezésre, az egyik az összeolvadás, a másik a beolvadás, ám ezek nem ugyanazt a folyamatot takarják. Amikor két vállalat összeolvad, olyankor mindkét cég megszűnik, azonban ezzel egyidőben egy új gazdasági társaság jön létre, amely a jogutód szerepét tölti be mindkét cég esetében.

Beolvadásról, ezzel szemben akkor beszélhetünk, ha egy, esetleg több cég jogutódja egy már meglévő gazdasági társaság lesz. Ilyenkor az anyavállalat lesz a jogutód, amelyre egyben minden vagyon és jog, illetve kötelezettség is átszáll.

Felszámolásra akkor kerül sor, ha a vállalkozás megszüntetését, az érintett gazdasági társaság fizetésképtelensége idézi elő. A felszámolás olyan speciális jogutód nélküli megszüntetési mód, amelynek az a célja, hogy előre meghatározott módon kielégítse a hitelezők mindegyikét. Ezt az eljárást több jogi személyiség is kezdeményezheti, de általában ez valamelyik hitelező ügyvédje, ritkábban a cégbíróság, az adós, a büntetőeljárásban eljáró bíróság, egyes speciális esetekben a végelszámoló is. Felszámolási eljárás után csak akkor szűnik meg hivatalosan is a cég, ha a cég hitelezőinek kielégítése teljes mértékben megtörtént.